استالین و ترومن: غروبِ شوکتِ «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه فصل پانزدهم قسمت اول

نقدی بر تاریخنگاری ایدئولوژیک
خسرو شاکری زند

استالین و ترومن: غروبِ شوکتِ «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه فصل پانزدهم قسمت دوم

نقدی بر تاریخنگاری ایدئولوژیک
خسرو شاکری زند

استالین و ترومن: غروبِ شوکتِ «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه فصل شانزدهم

نقدی بر تاریخنگاری ایدئولوژیک
خسرو شاکری زند

Lord B.Russell. on Khavari’s arrest

The Iranian Left.1941-47.Revolutionary Left.10-3

یک مشروطه-خواه ایرانی.دکتر محمد مصدق

آیت الله خمینی سرآمد بنی صدر

مصاحبه ی عبدالکریم لاهیجی با امید ایران پیرامون قانون اساسی ج.ا.ا. و محاکمه ی سعادتی

اعلامیه ی چهار تن از ایرانیان پیرامون حادثه ی سرکوب مخالفان در سیته اونیورسیته ی پاریس

هما ناطق پیرامون آیت الله خمینی. مرداد ۱۳۵۸

اعلامیه ی جامعه دفاع از حقوق بشر در برلن پیرامون حادثه سیته اونیورسیته ی پاریس.آوریل ۱۹۸۴

سازمان انقلابی حزب توده به جمهوری اسلامی رای می دهد

باختر امروز- شماره هایی از ۱۳۳۰- ۱۳۳۲

گفتگو ی خسرو شاکری پیرامون خلیل ملکی در مهرنامه . خرداد ۱۳۹۰

فدائیان خلق در ارزوی سلامتی آیت الله خمینی

Ligue iranienne DH POUR L’IRAN. Juillet 1981

In Defense of Iranian Workers. Revolution 1979

Dove va l’Iran in revolta. C. chaqueri. Il manifesto oct 1978

CFDT Solidarity with Iranian Workers

British MPs for Release of A. Qasemi

Swedish Amnesty for Mosaddeq’s Release

Amnesty Inter. adopting Mosaddeq as Prisoner of Conscience

U-turn Iran’s Tudeh Party . What Eskandary told the CPSU in 1981

The Jangali Movement and Soviet Historiography. Cosroe Chqaueri

مصاحبه با دکتر فریدون کشاورز. نقد خاطرات انور خامه ای

Encyclopadia Iranica. Communism b y C. Chaqueri

Iran’s Left in its True Colours . Cosroe Chaqueri

Iradj Eskandari and the Tudeh Party . Cosroe Chaqueri

Intervista a Cosroe Chaqueri. Libera Stampa. Oct. 1980

فهرست مطالب