‹پیرامون انقلاب 22 بهمن›

آیت الله خمینی سرآمد بنی صدر

مصاحبه ی عبدالکریم لاهیجی با امید ایران پیرامون قانون اساسی ج.ا.ا. و محاکمه ی سعادتی

فدائیان خلق در ارزوی سلامتی آیت الله خمینی

Ligue iranienne DH POUR L’IRAN. Juillet 1981

In Defense of Iranian Workers. Revolution 1979

Dove va l’Iran in revolta. C. chaqueri. Il manifesto oct 1978

CFDT Solidarity with Iranian Workers

British MPs for Release of A. Qasemi

Iran’s Left in its True Colours . Cosroe Chaqueri

Iradj Eskandari and the Tudeh Party . Cosroe Chaqueri

Intervista a Cosroe Chaqueri. Libera Stampa. Oct. 1980

Book Review.H. Chehabi. RANIAN POLITICS AND RELIGIOUS MODERNISM THE LIBERATION MOVEMENT OF IRAN UNDER THE SHAH

مرغ طوفان . دکتر شاپور بختیار

این گونه عدالت و قضاء. علی اصغر حاج سید جوادی

کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو

In Defense of Workers-1

Mostafa Sho’a'iyan and Fada’iyan-e Khalq-BJMES

پیام دانشجو. ارگان دانشجویان تروتسکیست ایرانی در آمریکا در آستانه ی انقلاب ۱۳۵۷

A Secret Letter by N. Kianouri to the Soviet Communist Party. 1979 in Russian

سلسله یادداشت های مستند پیرامون سلسله ی پهلوی

A Secret American Report on the Fada’iyan.Islam

پیام آیت الله خمینی به زائران بیت الحرام، ۱۳۴۹

Sadeq Hedayat sur les mullahs

نامه ی خمینی به اسد الله علم، ۲۸ مهرماه ۱۳۴۱

نامه آیت الله خمینی به نخست وزیرشاه، امیر عباس هویدا، ۱۹ فروردین ۱۳۴۹

پیام دانشجو. ارگان دانشجویان تروتسکیست ایرانی در آمریکا در آستانه ی انقلاب ۱۳۵۷

PRESS RELEASE regarding the invasion of Iran by Iraq

PRESS RELEASE of the Mosaddeqist Front on the Iraqi Invasion of Iran, Sept. 1980

Du spectre de la République islamique à l’apocalypse du Goulag, C. Chqaueri; Le Matin, 1 sept. 81

فهرست مطالب